Waarmee houdt het Bewonersoverleg Speelheide zich bezig?


Het bewonersoverleg heeft als doel om de verbinding te zijn tussen Gemeente Best en de bewoners van de wijk waar het gaat om aspecten van de leefomgeving. Denk hierbij aan het groen, groenonderhoud, verkeersveiligheid, parkeren, en buurtpreventie en zaken die het algemeen belang dienen.

Het bewonersoverleg wil niet bepalen wát er gebeurt, maar wel zowel bewoners als gemeente ondersteunen in het in contact komen met elkaar en het maken van afspraken over een van de thema’s.

Doordat we zelf in de wijk wonen, hebben we over het algemeen een goed beeld van wat er zich in de wijk afspeelt. Het bewonersoverleg weet de verschillende ambtenaren van de gemeente te bereiken en kan jou, of een collectief van
bewoners, in contact brengen, en bijdragen als gesprekspartner. Je kunt ons hierbij helpen door in gesprek met ons
te gaan zodat we dit als input kunnen meenemen bij de gesprekken, of om jou rechtstreeks in contact te brengen
met de betreffende ambtenaar.

Neem gerust contact met ons op via ons e-mailadres info@bospeelheide.nl, of spreek een van ons aan als je ideeën hebt of van gedachten wilt wisselen.