De gemeente verleent subsidie voor activiteiten die de leefbaarheid en/of sociale verbondenheid in de buurt verbeteren. Hiervoor heeft de gemeente Best elk jaar ongeveer 62.500 euro beschikbaar (totaal voor alle wijken in Best en het budget per wijk hangt af van het aantal personen in die wijk).

Regels voor de aanvraag

De gemeente verleent subsidie voor activiteiten die de leefbaarheid en/of sociale verbondenheid in de buurt verbeteren die:
-een breed draagvlak onder inwoners hebben;
-zorgen voor een toename van de betrokkenheid van inwoners bij hun buurt en buurtgenoten;
-aansluiten op de behoefte in de buurt of de wijk;
-(meer) inwoners en groepen in de buurt de kans geven om mee te doen;
-inwoners een grotere inbreng geven via draagvlakonderzoek en (indien nodig) wijkraadpleging.

Een inwoner, groep inwoners of een organisatie uit Best zonder winstoogmerk die functioneert op basis van vrijwillige inzet (zoals een bewonersoverleg of wijkorganisatie) kan subsidie aanvragen.
De aanvraag moet minimaal drie weken voor het begin van de activiteit worden gedaan.
Vooraf moet de gemeente toestemming geven voor ingrepen en voorzieningen in de openbare ruimte. De subsidie is maximaal 1.500 euro per initiatief.

Voor een buurtbarbecue, straat-, buurt- of wijkfeest is de subsidie 7,50 euro per deelnemer met een maximum van 500 euro.
Vanaf het tweede jaar dat het initiatief georganiseerd wordt, is de subsidie maximaal 250 euro.
De subsidie voor de gekoppelde activiteit is maximaal 200 euro.

Als te veel gebruik wordt gemaakt van deze subsidieregeling, beslist de gemeente op de volgorde waarop de aanvragen binnenkomen.

Aanvragen kan online, via de website van de gemeente. Vragen? Neem dan contact op met de gemeente via het e-mailadres buurtbudget@gembest.nl