De gemeente zou de wijk uitnodigen om in juni/juli de presentatie bij te wonen van het definitieve ontwerp van de schoolomgeving rond IKC De Zevensprong. Doordat het definitieve ontwerp en de vergunningsaanvraag extra tijd in beslag nemen, wordt de informatieavond uitgesteld.

De werkgroep uit de wijk die met de gemeente in overleg is, heeft op 5 juni jl. hierover voor het laatst overleg gehad met de gemeente. In het overleg zijn de onderwerpen besproken die in een convenant zouden worden opgenomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om zaken als parkeren van personeel (maar ook van ouders die kinderen komen brengen en halen), en gebruik van het Speelheidepark. Ook zijn er nog vragen vanuit de werkgroep over geluidsoverlast waarvoor nog geluidsmetingen gaan plaatsvinden en over plaatsing van het hekwerk rondom de school.

Het verslag dat de wijk heeft gemaakt over het overleg met de gemeente en de school, vind je hier.