Hoe zie jij het Dorpsplein en Raadhuisplein? Hoe kan het stationsgebied aantrekkelijk worden gemaakt? Hoe zit het met de nieuwe huisvesting voor de gemeente en Bestwijzer? Wat heb je nodig om te participeren bij plannen, beleid en projecten van de gemeente?

Op zaterdag 11 juni van 11.00 tot 16.00 uur kun je op vier plekken meepraten over de volgende vijf onderwerpen:

  • Samengaan van gemeente en Bestwijzer (locatie: bij het gemeentehuis)
  • Dorpsplein en Raadhuisplein (locatie: bij het gemeentehuis)
  • Woonwensen en ideeën; zoals voldoende betaalbare en duurzame woningen, starten en doorstromen en zorgzaam wonen (locatie: Hoofdstraat 28)
  • Meer, bredere en betere participatie. Hoe kan de gemeente hiervoor zorgen? (locatie: Prinsenhof, Hoofdstraat 43)
  • De ontwikkeling van een aantrekkelijk stationsgebied (locatie: Stationsplein)

En met alle suggesties, ideeën en meningen gaat de gemeente dan aan de slag. Ze worden verwerkt in de plannen die uiteindelijk naar de gemeenteraad gaan. Op de website www.pleinbest.nl/praat-mee word je verder op de hoogte gehouden.