Op 4 oktober zijn omwonenden/wijkbewoners door de ambtenaar groen, de opzichter van het groen onderhoud en een boomexpert op de hoogte gebracht van de plannen met betrekking tot het uitdunnen van het Speelheidebos. Er waren ongeveer 20 geïnteresseerden aanwezig. Het grootste deel van de aanwezigen was aanwonenden, maar er waren ook een aantal andere buurtbewoners, een afvaardiging van het IVN en van het bewonersoverleg. Betrokkenen hebben zich even kort voorgesteld en uitgelegd wat de doelstellingen zijn van de uitdunning. Hieronder vindt u het verslag van deze rondwandeling.

Geschiedenis
In 2006 was er een plan gemaakt door de boomdeskundige die ook nu betrokken is bij de plannen om elke 5/6 jaar groter onderhoud te doen om het bos duurzaam te kunnen blijven behouden. Door stapsgewijs gerichte acties uit te voeren kan het een mooi bos blijven en ook zorgen voor een juiste biodiversiteit. We hebben ook bomen gezien waar al elfenbankjes in groeiden wat er op wijst dat deze bomen hun langste tijd hebben gehad. Op verschillende plekken staan ook bomen die gekapt lijken maar waarvan de stam er nog staat en die niet zijn weggehaald. Boomrot binnen een bos is belangrijk en trekt bepaalde soorten dieren en insecten aan. Een staande boom trekt andere dieren en insecten aan dan een liggende boom daarom blijft een aantal van zulke bomen staan.

De plannen die toen zijn gemaakt worden nu weer opgepakt door de gemeente, nadat dit enkele jaren geleden door bepaalde personen is tegengehouden (reden onbekend), en ook zijn uitgesteld in verband met corona.

Rondwandeling
We hebben gezamenlijk een ronde gemaakt door het bos en hebben daarbij uitleg gekregen welke planten, bomen en struiken er wel en niet aanwezig zijn in ons bos, en waar de ruimte zit om ruimte te geven aan de planten, bomen en struiken die niet of onvoldoende zonlicht krijgen door de overheersende aanwezigheid van Amerikaanse eiken. De aanwezigen hebben daarbij ook alle kans gekregen om de boomexpert en de gemeente ambtenaar het hemd van het lijf te vragen.
Tijdens de eerste fase die in de komende winter uitgevoerd gaat worden ligt het accent op de bosrand waar bomen staan die over de percelen van bewoners vallen en eventueel een risico kunnen vormen. Er wordt kritisch naar gekeken, want door te veel bomen ineens weg te halen ’kunnen andere bomen omvallen. Daarom gaat dit gefaseerd gebeuren.

Doel
Het plan is dus niet gericht op een kap of kaalslag in het bos maar op het duurzaam maken van het bos waarbij rekening wordt gehouden met de omwonenden. Voor de omwonenden mag het bos geen overlast vormen maar moet het een privilege blijven om aan het bos te wonen. De omwonenden hebben dit ook tijdens de rondwandeling meegegeven aan de boomexpert, ambtenaar en onderhoudsopzichter.

Hoe nu verder?
In de komende weken zal het plan aan de hand van de uitgelegde uitgangspunten en overwegingen verder worden uitgewerkt. De ambtenaar zal de omwonenden die aanwezig waren tijdens de rondwandeling op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen. Daarnaast zullen wij als bewonersoverleg ook jullie op de hoogte houden. We hebben gevraagd of wij als bewonersoverleg ook bij eventuele volgende rondwandelingen waarbij de boomexpert, ambtenaar en opzichter door het bos gaan mogen aansluiten.

De stappen
Stap 1: De gemeente geeft de opdracht aan de boomexpert om het plan verder uit te werken

Stap 2: Er zal nog een rondwandeling in klein verband komen waarbij wij als bewonersoverleg zullen aansluiten. De gemeente heeft aangegeven dat een rondwandeling in een grote groep, zoals nu is gedaan, niet nodig zal zijn.

Stap 3: De omwonenden die aanwezig waren worden per e-mail over de “definitieve” plannen geïnformeerd en kunnen individueel nog reageren op deze plannen.

Stap 4: Het onderhoud wordt ingepland en er wordt gecommuniceerd wanneer hiermee wordt begonnen. Er is géén vergunningplicht voor dit onderhoud omdat dit een uitdunning betreft van het bos waarbij het gaat om de duurzaamheid en behoud van het bos.

Na het onderhoud
De gemeente is van plan om het grotere onderhoud elke 5 à 6 jaar op deze manier op te pakken. Maar dat betekent niet dat er maar één keer in de 5 jaar onderhoud gaat plaatsvinden. Elk jaar zal er ook sprake zijn van regulier klein onderhoud. Daarnaast juichen de boomexpert, ambtenaar en de opzichter het ook toe als er initiatieven ontstaan vanuit de buurtbewoners/omwonenden om ook zélf het nodige onderhoud uit te voeren. Dit natuurlijk in samenspraak met de gemeente zodat we ook de juiste keuzes maken tijdens dit onderhoud.

Graag zou het bewonersoverleg alvast willen weten of hiervoor belangstelling is, want dan kunnen we eventueel vanuit het bewonersoverleg een en ander ondersteunen of misschien wel zelf oppakken. Stuur een e-mail naar info@bospeelheide.nl als je interesse hebt om hierbij aan te sluiten.