In de week van 14 februari start de gemeente met kap- en snoeiwerkzaamheden in het Speelheidebos. De werkzaamheden duren twee dagen. Samen met enkele aanwonenden, het Bewonersoverleg, IVN Best en een onafhankelijke boomspecialist heeft de gemeente in oktober een rondgang gemaakt. Er is toen besproken welke bomen gekapt en gesnoeid zouden worden. Eens per 5 à 6 jaar vindt kap plaats om andere bomen groeiruimte te geven.

Vooral bomen in de bosranden worden gekapt. Hierdoor krijgt het bos een meer geleidelijke bosrand. Dat is beter voor de biodiversiteit, en de te behouden bomen en struiken krijgen daardoor meer licht en groeiruimte. Ook wordt eventueel ervaren overlast van hangende takken over particuliere tuinen verminderd.

In totaal worden 26 bomen gekapt en worden 5 bomen flink gesnoeid of geknot omdat deze bomen zwak zijn en om de veiligheid te waarborgen.

Voor eventuele vragen kun je tot 10 februari contact opnemen met de afdeling Beheer van de gemeente: info@gemeentebest.nl of bel naar 14 0499.