Goed nieuws voor de vernieuwbouwplannen van IKC De Zevensprong! In de gemeenteraadsvergadering van 20 maart jl. heeft de gemeenteraad 3,6 miljoen euro extra krediet ter beschikking gesteld. Dit extra bedrag is nodig omdat de bouwkosten flink zijn gestegen en er ook wordt ingezet op een duurzaam gebouw.

Vóór de zomervakantie wordt het project aanbesteed. De bouwwerkzaamheden zouden na de zomervakantie moeten beginnen. De leerlingen van de locatie Haktol gaan dan voor het schooljaar 2023/2024 naar noodlokalen op wat nu de nevenlocatie is, aan de Burgemeester Notermansstraat.

De werkgroep die vanuit de wijk om de tafel zit met de gemeente over de omgeving zal, nu het krediet is toegekend, door de gemeente worden uitgenodigd om verder invulling daaraan te geven. Wethouder Dijkhoff heeft toegezegd ook bij deze gesprekken aanwezig te zullen zijn. Uiteraard is ook een vertegenwoordiging van de school bij deze gesprekken aanwezig.

Een nieuwsbrief van de gemeente met extra informatie en de planning vind je hier.