• Op woensdag 18 oktober om 14.00 uur wordt de definitieve opdracht gegund aan de aannemer, de firma Aarts Bouw uit Leende. De burgemeester zal tezamen met de firma Aarts Bouw de aanneemovereenkomst tekenen op de bouwlocatie zelf.
  • Het ontwerp van het gebouw en het ontwerp van de omgeving worden nog verder uitgewerkt naar uitvoeringsgereed ontwerp. Hier is de gemeente mee bezig.
  • De aannemer laat binnen enkele weken de exacte datum voor het sloopwerk weten.
  • Begin november komt er weer een bijeenkomst met de werkgroep vanuit de wijk om openstaande zaken te bespreken.
  • Eind november komt er een informatie-avond voor alle wijkbewoners met gelegenheid tot het stellen van vragen, en mede in aanwezigheid van Stichting Best Onderwijs.

Omdat het gebouw en het terrein er nu verlaten bij liggen,

  • zullen de BOA’s wat vaker een kijkje nemen.
  • zal Aarts Bouw direct of in ieder geval zo spoedig mogelijk na de ondertekening van de aanneemovereenkomst bouwhekken plaatsen om (verdere) overlast tegen te gaan.

Planning volgens de gemeente:

november 2023: start sloopwerkzaamheden + aanvullend archeologisch onderzoek

februari 2024: start bouwwerkzaamheden

december 2024: oplevering gebouw + openbare ruimte rondom het terrein

januari 2025: kinderen krijgen les op locatie Haktol