Gemeente Best vindt het belangrijk om inwoners van de gemeente en andere partijen op een goede manier te betrekken bij haar plannen, beleid en projecten. En de gemeente wil de inwoners laten meedoen, als ze dat willen. Ook wil zij meer ruimte geven aan plannen en ideeën waarvoor inwoners het initiatief nemen. Het participatiebeleid wordt nu vernieuwd. Daarom is er een online vragenlijst om met de antwoorden van inwoners het beleid meer, breder en beter te maken.

Daarnaast worden er in mei en juni ook bijeenkomsten georganiseerd om ideeën van bewoners, organisaties en ondernemers op te halen. Via de vragenlijst kun je aangeven interesse te hebben zo’n bijeenkomst bij te wonen.

De dataverzameling wordt verzorgd door I&O Research en de vragenlijst kan worden ingevuld via deze link. Dit kan tot en met zondag 24 april. Antwoorden worden vertrouwelijk verwerkt en zijn volledig anoniem.