Het GOEB (Gezamenlijk Overleg Erkende Bewonersgroepen) heeft als leden de bewonersoverleggen van Best.
Het GOEB is de overkoepelende organisatie van deze bewonersoverleggen en heeft o.a. als taak de randvoorwaarden waarbinnen de bewonersoverleggen werken te verbeteren en te versterken o.a. richting de gemeente. De taak van het bewonersoverleg is het handhaven en verbeteren van het woon-leefklimaat van de wijk.

De afgelopen tijd is er weinig interactie geweest tussen de bewonersoverleggen en het GOEB, door corona, maar ook omdat een werkgroep een doorstart van het GOEB onder een nieuwe naam en met hernieuwde en andere karakteristieken aan het bekijken was.

Oud bestuursleden Ad van Laarhoven (voorzitter) en Paul Verheijen (penningmeester) hebben in de Algemene Leden Vergadering van 19 oktober jl. afscheid genomen, maar niet nadat op de valreep drie personen uit de bewonersoverleggen van Best Oost, de Kantonnier en De Leeuwerik naar voren zijn gestapt om het stokje over te nemen. Zonder deze kandidaten zou het GOEB zijn opgeheven. Het nieuwe bestuur gaat in het komende halfjaar tot een jaar bekijken hoe levensvatbaar het GOEB is. De nieuwe naam is al bekend: PSBO. Dat staat voor Platform Samenwerkende Bewoners Overleggen.

Het PSBO heeft een aantal speerpunten:

Onafhankelijk (eigen agenda, en thema’s als: milieu, verkeer, veiligheid, groen en leefbaarheid);
Proactief;
Netwerken;
Verbinden;
Loketfunctie (toegankelijk voor bewonersoverleggen, bewoners en andere bewonersorganisaties).

Namens het bewonersoverleg Speelheide danken we Ad en Paul voor hun jarenlange inzet voor het GOEB. Het nieuwe PSBO bestuur wensen we veel succes bij de invulling van hun taken.