Op maandag 4 oktober jl. is er met de gemeenteambtenaren die verantwoordelijk zijn voor het groenonderhoud, een boomspecialist en een aantal wijkbewoners een rondgang geweest door het Speelheidebos. Zie ook ons eerder verslag. Er is toen afgesproken dat we betrokken gaan worden bij de vervolgstappen. Inmiddels zijn de plannen concreter geworden en zullen op dinsdag 16 november de twee betrokken gemeenteambtenaren, de boomexpert, en Dennis van Eck vanuit het bewonersoverleg, een ronde lopen door het bos om markeringen aan te brengen aan de bomen waarmee iets moet gaan gebeuren. Vroeger werden de markeringen met een mes gedaan, maar vanwege een betere zichtbaarheid gebeurt dat nu met verfmarkeringen zodat de aannemer die het werk gaat uitvoeren zeker de juiste bomen kiest.

Dit geplande onderhoud heeft alleen betrekking op het Speelheidebos. Maar wij krijgen ook individuele meldingen met de vraag of bomen op andere plekken in de wijk ook gesnoeid/gekapt kunnen worden. Een aantal van deze verzoeken hebben wij doorgespeeld aan de gemeenteambtenaren en daarop hebben wij nu reactie ontvangen.

Ieder jaar wordt het noodzakelijke groenonderhoud uitgevoerd in alle wijken van Best. Dit onderhoud is per wijk verschillend. Regelmatig zie je dan ook dat er links en rechts onderhoud wordt uitgevoerd. Naast het jaarlijkse onderhoud is er ook elke vier jaar groot onderhoud gepland. Jaarlijks zijn daarvoor dus telkens andere wijken aan de beurt. Komend jaar (2022) is De Speelheide weer aan de beurt. Er zal dan ook gekeken worden naar de knelpunten waarover signalen ontvangen zijn. Meld knelpunten dus bij de gemeente. Dit kan via de site van de gemeente Best of via de Fixi app.

Altijd op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in onze wijk? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief van het bewonersoverleg. Dit kan via https://bospeelheide.nl/nieuwsbrieven/.