De stationsomgeving is één van de belangrijkste ontwikkelingsgebieden in Best. De komende jaren moet het veranderen in een aantrekkelijk, duurzaam en innovatief woon-, werk en verblijfsgebied. Hiervoor wordt een plan gemaakt. Inwoners, ondernemers, organisaties en reizigers kunnen hierover meedenken.

Hiervoor heeft SDK Vastgoed en de gemeente Best een vragenlijst ontwikkeld. Invullen kan tot en met maandag 13 februari. De onderwerpen zijn gekozen vanuit de inbreng die belanghebbenden vorig jaar hebben gegeven tijdens de Participatie Bruisdag (juni 2022) en op de inloopavond voor omwonenden (december 2022). Daarnaast heeft de gemeenteraad in maart 2022 een aantal kaders voor de stationsomgeving vastgesteld.

Invulduur: 15 minuten. (En vergeet niet op “vragenlijst versturen” te klikken als je de vragenlijst hebt afgerond!)

Meer informatie lees je hier.