Het Bewonersoverleg Speelheide wil op donderdag 31 maart van 19.00-20.00 uur een rondgang door de wijk maken. Wij zijn te herkennen aan de hesjes met het opschrift ‘bewonersoverleg Speelheide’.


Het doel van de rondgang is laten zien dat het Bewonersoverleg werkt.

  • We hopen dat je ons aanspreekt omdat er iets mis is in de wijk of voor zomaar een praatje.
  • Ongewenste situaties die we tijdens de rondgang zien, bespreken we in ons overleg. Het kan zijn dat we daarna de gemeente of de wijkagent erop aanspreken, De wijkagent kunnen we ook uitnodigen voor ons overleg.
  • Met de rondgang hopen we een goed gevoel te krijgen over hoe de wijk erbij staat.

Heb nu al iets dat je met ons wilt delen? Gebruik dan ons contactformulier.