Op 15 februari heeft het college besloten intentieovereenkomsten te tekenen voor de doorfietsroutes F2 en F58 (route langs het Wilhelminakanaal tussen Tilburg – Eindhoven – Laarbeek). Deze intentieovereenkomsten worden mede-ondertekend door provincie en betrokken gemeentes. Het doel is om te bevestigen dat deze organisaties bereid zijn zich in te zetten voor de realisatie van de doorfietsroutes. Eerder was in 2018 al zo’n intentieovereenkomst ondertekend.

De F2 verbindt Den Bosch met Eindhoven via Vught, Boxtel en Best. Het doel van de provincie en de betrokken gemeentes is om directe, comfortabele fietsverbindingen met weinig obstakels te realiseren, die ervoor zorgen dat je vlot op je bestemming aankomt. Ze worden doorfietsroutes of snelfietsroutes genoemd.

Waar loopt de route van de F2?

Vanaf het noorden komt de F2 ter hoogte van de Liempdseweg Best binnen. Vanaf de Liempdseweg wordt ter hoogte van de Hokkelstraat ongelijkvloers de Ringweg gekruisd. De route gaat verder via de Wilg – Oude Rijksweg via de Eindhovenseweg-Zuid naar Eindhoven. Deze F2 route loopt dus langs de wijk De Speelheide.

Hoe gaat het verder na de ondertekening (op 9 maart) van de intentieovereenkomst?

Na de gemeenteraadsverkiezingen bereiden de nieuwe bestuurders afspraken voor over de kwaliteit van beide routes, de bekostiging ervan en de fasering van de aanleg. De definitieve afspraken leggen zij vast in een bestuursovereenkomst. 

Vragen?

Informatie over deze projecten is te vinden op www.gemeentebest.nl/doorfietsroutes.