De werkgroep vanuit de wijk heeft op 5 juni jl. een bijeenkomst gehad met de gemeente en een vertegenwoordiger van de school over de stand van zaken van dit grote project. Bijgaand het verslag van deze bijeenkomst. De werkgroep heeft nog enkele openstaande vragen naar aanleiding van het voorlopige schetsontwerp van de omgeving rondom de school (zie tekening). De rood gemarkeerde punten geven aanleiding tot vragen, namelijk:

  1. Moet het bosje dat nu ingetekend is als zijnde binnen het schoolplein niet gewoon buiten het schoolplein vallen? Het hekwerk aan die zijde van de school is namelijk nu recht.
  2. Wat voor hekwerk komt er aan de achterkant van de school (zijde voetbalveld) en blijft de inham in het hek zitten zoals dat nu al bestaat (dus geen recht hekwerk waardoor mogelijk ook deel van het veldje ineens binnen schoolplein valt)?
  3. Wat voor soort hekwerk komt er aan deze zijde? Is dat net zoals bij de andere zijden een beukenhaag?

Begin augustus heeft de gemeente nog het volgende doorgegeven:

Status traject
Momenteel zit men nog in de aanbestedingsfase waarbij partijen tot begin september de kans hebben in te schrijven. Tegelijkertijd loopt de procedure voor de vergunningsaanvraag door tot uiterlijk eind september. Op dinsdag 8 augustus worden de aangepaste stukken, naar aanleiding van de vorige welstandscommissie, opnieuw besproken.

Planning
De volgende fase is de gunning van de aanbesteding en dat het Definitief Ontwerp (DO) uitgewerkt wordt naar een Uitvoerend Ontwerp (UO). Zodra dit UO akkoord is, kan in principe de bouw van het kindcentrum starten. Als alles meezit verwacht de gemeente een akkoord op het UO in november 2023.

De verwachte bouwwerkzaamheden zouden december 2024 klaar zijn waarnaar de school kan beginnen met inrichten.

Informatieavond
Er komt op enig moment nog een informatieavond voor de wijk waarin het definitieve ontwerp gepresenteerd wordt en de afspraken die zijn gemaakt tussen gemeente, school, Korein en wijk (via de werkgroep) worden besproken. De bedoeling is dat deze afspraken in een convenant worden vastgelegd met daarin ook de actiepunten als de afspraken niet (kunnen) worden nageleefd.