In september 2021 is een krediet van 6.950.000 euro beschikbaar gesteld voor de vernieuwbouw van IKC De Zevensprong. In dit krediet was ook al 15% prijsindexatie opgenomen. Maar op basis van het voorlopig ontwerp is een nieuwe bouwkostenbegroting gemaakt die fors hoger uitkomt dan eerder opgesteld. Nadere besluitvorming is daarom nodig om met het project verder te gaan. De kosten vallen hoger uit dan waarmee rekening is gehouden door wereldwijde tekorten (en dus prijsstijgingen) in (bouw) materialen.

Het college van B&W wil een aanvullend krediet beschikbaar stellen. Dit wordt 31 oktober in de gemeenteraad besproken.

Voorlopig ontwerp en kostenbesparingen

Het voorlopig ontwerp is nog eens kritisch bekeken om mogelijk kosten te besparen. De minimale eisen vanuit het bouwbesluit zijn aangehouden en hogere duurzaamheidsambities zijn losgelaten. Maar dan nog worden de kosten geraamd op 9.504.000 euro.

De opties ‘buitenlokaal’ en ‘galerij eerste verdieping’ zijn aanvullend op het ruimtelijk programma van eisen. In overleg met de eindgebruikers wordt gekeken of het buitenlokaal en de galerij op de eerste verdieping door hen bekostigd kunnen worden. Als dit niet het geval is wordt het huidig voorlopig ontwerp daarop aangepast.

Vertraging

De economische situatie waarin we nu zitten brengt de nodige prijsverhogingen met zich mee. Deze tussentijds opgestelde bouwkostenbegroting op basis van het voorlopig ontwerp is een momentopname. De planning van het project loopt hierdoor een half jaar vertraging op. Afhankelijk van toekomstige ontwikkelingen zijn ook verdere prijsstijgingen niet uit te sluiten. Op basis van de basisraming is er een aanvangsexploitatie opgesteld in samenspraak met de eindgebruikers. Met name voor kinderdagopvangorganisatie Korein valt de exploitatie hoger uit, omdat de gemeente voor nieuwbouw kinderdagverblijven een kostprijs dekkende huur doorberekent. Met de eindgebruikers moet nader overleg plaatsvinden over de haalbaarheid van de exploitatie.