De Speelheide stond dit jaar op de planning van de gemeente voor groot onderhoud aan het groen. De aannemer gaat met twee ploegen in vijf wijken snoeien; en dit moet voor de kerst klaar zijn. De Speelheide is één van de wijken waar de snoeiers nu zijn begonnen. Naast het snoeien van de normale zaken (zoals dode takken), is er dit jaar extra aandacht voor de grote eiken in de wijken. Voor De Speelheide gaat het globaal om de eiken langs de binnenringweg van de wijk (o.a. Zevensprong, Hinkelbrits en Pinkelbergen) en de fietspaden. Over deze extra aandacht voor snoei van de grote eiken zijn een paar nadere afspraken gemaakt met de aannemer: het gaat om de reguliere snoeiwerkzaamheden, maar ook het vrij snoeien van gevels tot op 2 meter van de gevel, en het snoeien van takken die ver of laag over de daken hangen.

Er komt ook nog extra aandacht voor onderbegroeiing (heesters) en of die al dan niet moeten worden gesnoeid. De beleidsmedewerker Groen van de gemeente gaat hiervoor met de aannemer nog een rondje door de wijk lopen. De uitkomst van de rondgang die het Bewonersoverleg eerder heeft gedaan met een aantal wijkbewoners kan hiervoor mede als leidraad dienen.

De gemeente geeft uitdrukkelijk aan dat er er niet zal worden gesnoeid vanwege schaduwwerking op zonnepanelen. Alle werkzaamheden zijn uitsluitend bedoeld om bomen en struiken voor de komende jaren gezond te houden.