CV-ketels, geisers en gashaarden zorgen voor comfort in huis. Maar ze zijn tegelijkertijd óók verantwoordelijk voor vele woningbranden en koolmonoxide-slachtoffers per jaar. Eigenaren van een cv-ketel, geiser, gashaard of gaskachel zijn vanaf 1 april 2023 verplicht om een CO-vrij gecertificeerd bedrijf in te schakelen voor installatie, onderhoud en reparatie. Zelf klussen of een niet-gecertificeerd bedrijf inhuren, is vanaf 1 april niet meer toegestaan.

Vaak komt koolmonoxide (CO) een huis binnen door een niet goed geïnstalleerde of onderhouden gasverbrandingsinstallatie. Koolmonoxide is een levensgevaarlijk gas. Je ruikt, proeft en ziet het niet, maar mensen die het inademen, kunnen ernstige gezondheidsklachten krijgen en zelfs overlijden. Jaarlijks zorgt koolmonoxidevergiftiging voor tien tot twintig doden en ten minste tweehonderd ziekenhuisopnamen.

Een gecertificeerd bedrijf is te herkennen aan het CO-vrij logo. Ook zijn gecertificeerde bedrijven terug te vinden in het register gasverbrandingsinstallaties. Een installateur draagt ook (digitale) legitimatie bij zich waarmee hij kan aantonen dat hij voor een gecertificeerd bedrijf werkt.

Het logo voor een CO-vrij gecertificeerd bedrijf ziet er zo uit:

De Nederlandse Brandwonden Stichting, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en Brandweer Nederland zijn de voorlichtingscampagne ‘Stop CO-vergiftiging’ gestart om mensen te wijzen op de gevaren van koolmonoxide en hen te informeren over de nieuwe regelgeving.