In 2050 moet heel Nederland van het aardgas af zijn. Aardgas is slecht voor het milieu én erg duur. We gaan daarom op een andere manier koken en onze huizen verwarmen. We gaan over op ‘schone’ energie uit bronnen die niet op raken, zoals zonne- en windenergie. Dat doen we niet in één keer, maar stap voor stap en buurt voor buurt. 

Transitievisie warmte
In 2022 heeft de gemeenteraad de Transitievisie Warmte (TVW) vastgesteld. De TVW omschrijft voorgestelde oplossingen voor verschillende buurten om gezamenlijk of individueel de overstap te maken. Vorig jaar maart heeft iedere inwoner van Best hier een brief over ontvangen.

Wijkpaspoorten
Ondertussen heeft de gemeente Best met ‘wijkpaspoorten’ verder in kaart gebracht hoe de alternatieven voor aardgas bij elke buurt passen. Er is onder andere gekeken naar de bebouwingsdichtheid, energielabels van huizen en de aanwezigheid van mogelijke alternatieve warmtebronnen. Meer informatie over de wijkpaspoorten lees je in de nieuwsbrief Duurzaamheid *.

Volgend jaar in gesprek met de zoekbuurten
In 2024 gaat de gemeente in gesprek met de zoekbuurtende buurten waar de gemeente als eerste op zoek gaat naar gezamenlijke alternatieven voor aardgas. Dan gaat de gemeente in gesprek met woningeigenaren en woningcorporaties, om samen de vervolgstappen te bespreken. Hiervoor worden dan de bewonersoverleggen en de inwoners zelf uitgenodigd.

*Aanmelden voor de nieuwsbrieven over dit onderwerp kan via het aanmeldformulier.

Meer weten
Tips en antwoorden op veelgestelde vragen staan op de website van het Regionaal Energieloket.