Op 12 mei jl. heeft het Bewonersoverleg voor het eerst een rondgang door de wijk gemaakt. Een aantal wijkbewoners sloot zich hierbij aan. We hebben geïnventariseerd wat er op het gebied van groen, parkeren, verlichting enz. speelt en hebben een document gemaakt met foto’s en tekst en dat via de wijkcoördinator aan de gemeente aangeboden. Een aantal zaken is door de gemeente in het najaar opgepakt. Bij een aantal andere zaken is beargumenteerd waarom er niet op kon worden ingegaan. Verder hebben we ook geleerd dat we dit eerder in het jaar moeten doen, omdat plannen voor bijvoorbeeld het groenonderhoud al vroeg in het jaar worden gemaakt. En we hebben geleerd dat we dingen soms beter moeten omschrijven, voor de duidelijkheid. Het verslag met de reactie van de gemeente is hier te vinden.