ASML uit Veldhoven heeft bij de gemeente Best aangegeven dat ze graag een parkeervoorziening wil realiseren bij het zonnepanelenpark aan de Boslaan-Zuid. Het bedrijf benadrukte al wel dat het gaat om een tijdelijke voorziening, voor een periode van tien jaar. De plannen voor deze parkeervoorziening veroorzaken onrust bij mensen die er in de buurt wonen, en bij gebruikers van dit gebied, zoals bewoners van aangrenzende wijken die het bos en het aangrenzend agrarisch gebied gebruiken voor recreatie.

De plannen zijn besproken in de raadsvergadering van 7 november. De gemeenteraad heeft onder andere
aangegeven dat een potentiële realisatie niet onmogelijk wordt geacht. ASML is gevraagd om o.a.

  • een volledige ruimtelijke onderbouwing op te stellen en aan te tonen hoe de ruimtelijke kwaliteiten beschermd of verbeterd worden;
  • aan te geven wat zij als mogelijk alternatieve locaties ziet.

Uiteraard moet er om te plannen te realiseren ook nog overeenstemming worden bereikt met de grondeigenaren en met de projectontwikkelaar die met het zonnepanelenpark aan de slag wil gaan. En er moet ook een omgevingsdialoog worden gestart. Tot slot moet ASML alles op papier zetten om een vergunningaanvraag in te kunnen dienen bij de gemeente. Als dat al gebeurt, volgen de normale procedures waarbij het indienen van zienswijzen en uiteindelijk ook beroep- en bezwaar mogelijk zijn.


Bewoners van de Boslaan hebben hun zorgen geuit door middel van een ingezonden brief in het Groeiend Best van 29 november jl. De tekst ervan kun je hier teruglezen.