Op donderdag 31 maart jl. heeft de gemeente belangstellenden bijgepraat over de plannen rondom de vernieuwbouw van Kindcentrum De Zevensprong.
Veel van de plannen buiten het schoolterrein zijn in samenspraak gegaan met een werkgroep vanuit de wijk. Hierbij een kort verslag van de informatieavond.

Verrassende wending tijdens de avond was de inbreng om met hangjeugd in gesprek te gaan en te bekijken/ onderzoeken om een en ander te faciliteren met het idee dat ‘hangen’ wordt toegestaan mits binnen de perken. Standpunt van (enkele) omwonenden is hierin vrij duidelijk.

Het standpunt van de werkgroep vanuit de wijk is dat het vooral ook moet gaan over de rol van de gemeente (gemeente heeft de lead dus moet ook goed procesvoorstel maken) en tegelijkertijd zorgen dat er ook gesproken wordt over het hek wél plaatsen mochten de inspanningen tot niets leiden.

De werkgroep gaat verder de gemeente vragen een schema op te stellen over op welke momenten de gemeente weer wil samenkomen en over welke onderwerpen. We houden je op de hoogte.