Tijdens de verbouwing van basisschool De Zevensprong aan de Haktol, zullen de leerlingen niet, zoals eerder was gepland, worden opgevangen in de leegstaande Wilhelminaschool, maar op de nevenlocatie aan de Burgemeester Notermansstraat. Daar komen tijdelijke lokalen in het park bij de school. De Wilhelminaschool in Naastenbest zal namelijk worden gebruikt voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.

Gedurende het schooljaar 2023/2024 gaan dus alle leerlingen naar de Notermansstraat. Na de zomervakantie van 2024 zou de vernieuwbouw aan de Haktol klaar moeten zijn. Vanaf schooljaar 2024/2025 gaan alle leerlingen dan naar de Haktol, inclusief kinderopvang.

De werkgroep vanuit de wijk hoopt binnenkort weer te worden geïnformeerd door de gemeente over de stand van zaken. Daarnaast is er nog een aantal punten waarover zorgen bestaan bij de werkgroep en waarover nog geen duidelijkheid is gekomen. Deze punten blijft de werkgroep aankaarten bij de gemeente.