Op donderdag 17 februari was er een derde bijeenkomst tussen gemeente en de afvaardiging uit de wijk voor wat betreft de plannen voor de omgeving rondom de vernieuwbouw van basisschool De Zevensprong.

Het verslag van deze bijeenkomst door de wijkafvaardiging vind je hier.

De gemeente liet tijdens de bijeenkomst een herziene tekening zien van het voorlopig ontwerp met daarin de input uit de bijeenkomst van 16 december jl. De werkgroep is tevreden met de voorlopige uitkomst, en er lijken nu alleen nog wat puntjes op de i te moeten worden gezet. De definitieve tekening wil de gemeente graag presenteren op een informatieavond die op donderdag 31 maart van 19.00 – 21.00 uur zal worden gehouden in basisschool De Zevensprong. Hiervoor worden de wijkbewoners (de aanwonenden) nog uitgenodigd, maar iedereen die geïnteresseerd is, is natuurlijk welkom.

Verder kan de wijk nog meebeslissen over een aantal zaken. Zie hiervoor ook het stukje op deze website dat hierover gaat. Tijdens de informatieavond zal hierover gestemd worden.

Afsluitend zal er deze avond ook een voorlopig en actueel gebouwontwerp worden getoond.