De werkgroep klachten en meldingen van het Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO) gaat advies uitbrengen aan het LEO over het doel, de positie en het proces van het meldingenbureau geluidhinder vliegbasis Eindhoven / Eindhoven Airport.
De werkgroep wil hierover graag de mening vragen van mensen die een klacht of melding hebben gedaan, omdat zij regelmatig in de omgeving opmerkingen hoort over de luchthaven, geluidsoverlast, over de manier waarop er meldingen gedaan kunnen worden en daarnaast over wat er vervolgens met de meldingen wordt gedaan.
Heb je een klacht of melding gedaan? Misschien wil je dan je ervaring delen met de werkgroep via het enquêteformulier. Na het invullen kun je het formulier met de knop “verzenden” onderaan het formulier afsluiten. Je vult de enquête anoniem in. De enquête is in te vullen tot en met vrijdag 10 december.


Vragen, of voorkeur voor een (telefoon)gesprek? Laat het weten door te e-mailen naar: door.de.beus@dorpsraadoostelbeers.nl.