Tijdens de informatieavond over de vernieuwbouw van De Zevensprong die op 10 november was georganiseerd door de gemeente is afgesproken een werkgroep te starten met wijkbewoners die, bij voorkeur, direct aan de school woonachtig zijn. Naast deze vertegenwoordiging, hebben ook twee leden van het Bewonersoverleg zitting in de werkgroep. Gedurende de komende maanden zal er regelmatig contact zijn over de invulling van de omgeving rondom de school tussen gemeente, de school en Korein, en deze vertegenwoordiging vanuit de wijk. Een eerste vergadering staat gepland voor donderdag 25 november.

Op maandag 22 november heeft er een vooroverleg plaatsgevonden van de ‘wijkgroep’. In deze ‘wijkgroep’ zitten de volgende personen:

Nelleke Blitterswijk (Haasje Over 7)
Sander van Haaren (Krijgertje 57)
Lucy Rabou (Pintol 3)
Theo Stroosnijder (Haktol 4)
Jan Verbeek (Zevensprong 59G)

en verder namens het Bewonersoverleg Daan Erkelens (Diabolo 20) en Josette Janssen (Haktol 22).

Heb je vragen of opmerkingen over de inrichting van de omgeving van de school in het kader van deze vernieuwbouw, spreek dan een van bovenstaande personen aan of stuur een e-mail naar info@bospeelheide.nl. Alles zal in deze ‘wijkgroep’ worden besproken en worden meegenomen in het overleg met gemeente, school en Korein.

Op dit moment geen vragen of opmerkingen, maar wil je graag door ons op de hoogte worden gehouden van wat wordt besproken? Meld je dan aan voor de e-mail die we regelmatig aan geïnteresseerden willen sturen.

De gemeente heeft overigens aangegeven ook regelmatig de wijk (bewoners binnen een bepaalde afstand van de school) op de hoogte te zullen houden van de voortgang.