Woensdag 10 november was er een informatieavond over de vernieuwbouw van basisschool De Zevensprong. Net zoals de inloopavond in september werd deze avond druk bezocht. Belangrijkste punt uit deze informatieavond is dat er een werkgroep wordt gevormd waarin naast de gemeente, de school en Korein, een aantal wijkbewoners zit om over de invulling van de schoolomgeving te praten. De vertegenwoordiging vanuit de wijk zal bestaan uit 4 à 5 personen uit (bij voorkeur) de straten direct gelegen aan de basisschool. Ook zullen 2 personen van het Bewonersoverleg in de werkgroep zitten.

Op voorstel van een van de wijkbewoners gingen de aanwezigen ermee akkoord dat bij meer dan voldoende aanmeldingen het Bewonersoverleg zou kiezen wie vanuit de wijk in deze werkgroep gaat. Bij het Bewonersoverleg en gemeente samen hebben zich 12 personen gemeld. Het Bewonersoverleg heeft daaruit 5 personen geselecteerd. Het is nu aan de gemeente om op korte termijn een eerste overleg in te plannen.

De gemeente heeft verder beloofd regelmatig een update te geven van de vorderingen van de werkgroep, via brief en/of informatieavond.

Het Bewonersoverleg is ook van plan wijkbewoners regelmatig via een e-mail op de hoogte te houden over de voortgang van de werkgroep. Wilt u deze e-mail ontvangen? Stuur dan een e-mail naar info@bospeelheide.nl.