Met de nieuwe Woonvisie bepaalt de gemeente de doelen van haar woonbeleid en geeft zij aan hoe ze die doelen wil bereiken. Om te zorgen dat de Woonvisie aansluit bij wat inwoners nodig hebben, heeft de gemeente een vragenlijst opgesteld.

Waar zijn ze benieuwd naar?

  • de betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen
  • de leefomgeving
  • het verduurzamen van woningen
  • het wonen in combinati met zorg

De centrale vraag in de nieuwe Woonvisie van de gemeente Best is: hoe zorgen we dat Best nu én later een prettige gemeente is om te wonen?  Best ligt in een van de belangrijkste economische regio’s van ons land: de Brainportregio. Het heeft het beste van twee werelden: een dorps karakter én stedelijke voorzieningen in de buurt. Daarnaast moet het woningaanbod aansluiten op de wensen en behoeften van de gemeente en haar inwoners. Op dit moment is de vraag naar woningen bijvoorbeeld groot. Zowel onder Bestenaren als woningzoekenden uit de regio. Vooral starters, mensen met lage en middeninkomens, én ouderen vinden moeilijk een passende, betaalbare woning.

Vul je de vragenlijst ook in? Dat kost 10 minuten van je tijd.