Kern met Pit helpt al meer dan 45 jaar burgerinitiatieven; van buurtmoestuin en beweegroute tot repaircafé en speeltuin. Je krijgt een adviseur, workshops, evenementen en gratis advies van een ingenieursbureau. Als het project binnen één jaar wordt gerealiseerd, krijg je 1000 euro (voor het project) én het predicaat Kern met Pit.

Voorwaarden

 • Deelname aan Kern met Pit kan alleen in groepsverband. Bijvoorbeeld mensen die in één buurt, wijk of dorp wonen of die op een andere manier een samenhangende groep vormen, zoals ouders van kinderen van een school, leden van een sportvereniging enz.
 • De groep mag niet te klein zijn, er moet een zekerheid zijn dat het initiatief draagvlak heeft in de eigen omgeving;
 • Het aangemelde project dient nadrukkelijk gericht te zijn op de verbetering van de plaatselijke (woon)omgeving.
 • De deelnemers voeren zelf hun projecten uit, al dan niet met ondersteuning van derden. Een goed overleg met de (plaatselijke) overheid is daarbij van essentieel belang.
 • De uitvoering van het project valt (voor het grootste gedeelte) in de periode van januari tot en met december 2023.
 • Het project heeft een duidelijk begin en eind, zowel qua tijd als inhoud. Het project kan ook een deel van een groter geheel zijn.

Inschrijven

Ga naar de website van Kern met Pit om je in te schrijven. Dat kan vanaf 1 september tot 1 november.

Selectie

Na je inschrijving neemt Kern met Pit contact met je op. In december hoor je of je bent gekozen en krijg je een uitnodiging voor de Kern met Pit dag in januari.

Beoordelingscriteria

Per provincie kunnen maar een beperkt aantal projecten meedoen. Om definitief mee te doen als Kern met Pit, moet jullie project dus onderscheidend zijn en opvallen. Adviseurs kijken dan onder andere naar de volgende criteria:

 • Mate van verbetering van de directe leefomgeving (ruimtelijk/sociaal/cultureel);
 • Mate van zelfwerkzaamheid: de bewonersgroep voert zelf haar project uit, al dan niet met ondersteuning van derden;
 • Mate van duurzaamheid, draagvlak en continuïteit (tijd, milieu, sociaal, economisch en ecologisch);
 • Mate van originaliteit en innovativiteit;
 • Moeilijkheidsgraad (fysiek/organisatorisch/financieel);
 • Voorbeeldfunctie, uitstraling naar derden en puur subjectieve aspecten zoals charme en aantrekkelijkheid;
 • Financiële haalbaarheid.

Aan de slag

Het hele jaar krijg je van Kern met Pit gratis gereedschap om jouw doel te bereiken, zoals een persoonlijk adviseur, workshops, expdrtise en extra media-aandacht.

Feest

Is het gelukt om binnen een jaar het idee te realiseren? Dan is er een feestje, krijg je 1000 euro en het predicaat Kern met Pit. En je maakt nog kans op de Gouden Pit van 3000 euro.