Woensdag 16 november was het Nationale Boomfeestdag. Het thema van deze Nationale Boomfeestdag was “(met) Bomen Werken!”. Ook leerlingen van groep 6 van De Zevensprong hebben meegedaan. Zij hebben populierenbomen geplant aan de Schelravensweg, onder begeleiding van onder andere vrijwilligers van het IVN en medewerkers van de gemeente.

Door flinke regenbuien de avond ervoor was het een modderige boel, maar aan het eind van de dag waren alle bomen geplant. Hiermee hebben de leerlingen een steentje bijgedragen aan het tegengaan van klimaatverandering. Bomen houden namelijk water vast, filteren schadelijke stoffen uit de lucht en zorgen voor schaduw en verkoeling. Bovendien leveren ze voedsel en bescherming aan dieren en planten.

Goed gedaan dus!