Voor de huisvestingsopgave van IKC De Zevensprong stelt de gemeenteraad nog geen aanvullend krediet van 2.554.000 euro beschikbaar. Ook voor het uitvoeren van verduurzamingsmaatregelen wordt nog geen extra bedrag van 560.000 euro beschikbaar gesteld. Dit besliste de gemeenteraad 31 oktober jl. tijdens de raadsvergadering bij de behandeling van de vernieuwbouw van De Zevensprong.

Een bouwkostenbegroting op basis van het voorlopig ontwerp valt fors hoger uit dan het al eerder beschikbaar gestelde krediet van 6.950.000 euro. De raad werd daarom gevraagd een aanvullend krediet van bijna 3 miljoen euro ter beschikking te stellen.

Omdat de prijzen van bouwmateriaal, materieel en personeel zijn gebaseerd op het voorlopig ontwerp en in de huidige tijd de prijzen onvoorspelbaar zijn, is het onzeker of het gevraagde krediet uiteindelijk voldoende zal zijn. De raad gaf daarom aan dat een (her)calculatie vanuit het definitieve ontwerp meer zekerheid geeft. Bovendien is het op dit moment beschikbaar stellen van het krediet niet noodzakelijk, dat hoeft pas als de aanbesteding van start gaat.

Het college zal daarom met een aangepast voorstel naar de gemeenteraad moeten komen, waarin verder ook melding moet worden gedaan van de mogelijkheden van subsidies voor de duurzaamheidsmaatregelen.

De gemeenteraad spreekt wel unaniem een positieve grondhouding uit ten aanzien van het voorgestelde bouwplan.

Bron: Theo Louwers, Groeiend Best, dinsdag 8 november 2022