Afgelopen week is er een rondwandeling geweest door het Speelheidebos om te bepalen welke bomen er gerooid gaan worden. Deze bomen zijn in overleg tussen groenambtenaren, de bomenexpert en Bewonersoverleg gemarkeerd met een oranje stip (dat heet smetten). Zoals eerder al aangegeven wordt er tijdens dit onderhoud vooral gekeken naar de bomen die overhangen aan de rand van het bos. Er is bij alle bomen ook gekeken naar de gezondheid en groei. Om de juiste bomen ruimte te geven zich verder te ontwikkelen worden “zwakkere of zelfs zieke bomen” verwijderd.

Het plan wordt door de groenambtenaar verder uitgewerkt en zal in het eerste kwartaal van 2022 worden uitgevoerd.