In Best zijn 14 bewonersoverleggen. De een is wat meer actief dan de ander, maar ze zijn er wel. Tot voor kort waren die verenigd in het Gemeenschappelijk Overleg Erkende Bewonersoverleggen (GOEB).

De afgelopen jaren is over het functioneren van de bewonersoverleggen en het GOEB veel gesproken. Gemeente, GOEB en bewonersoverleggen zijn uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat bewonersoverleggen bestaansrecht hebben, maar dat het GOEB anders georganiseerd moet worden. Dit heeft ertoe geleid dat op 19 oktober jl. tijdens de algemene ledenvergadering van het GOEB is besloten om verder te gaan als Platform Samenwerkende Bewonersoverleggen (PSBO). Zie ook bericht van 20 oktober op deze website.

Het PSBO wil:

  • een onafhankelijk platform zijn voor initiatieven van bewonersoverleggen, die participeren in thema’s die bewoners bezighouden, zoals milieu, verkeer, veiligheid, groenvoorziening en de leefbaarheid in de wijk.
  • een loket zijn waar bewoners en bewonersoverleggen kunnen aankloppen voor advies, informatiewinning en het vragen van ondersteuning voor bewonersinitiatieven.
  • een verbinder en netwerker zijn, adviseren en ondersteunen bij het in contact brengen van de organisaties die nodig zijn om een bewonersinitiatief te realiseren.
  • bewonersoverleggen bij elkaar brengen om samen te werken bij initiatieven met gelijke doelstelling. Hierdoor krijgen initiatieven meer draagvlak en kan kennis en ervaring gedeeld worden.

Om dit te realiseren wil het PSBO bewonersoverleggen, geïnteresseerde bewoners en partners bij elkaar brengen om met elkaar van gedachten te wisselen over thema’s die hen bezighouden. Hiervoor zoekt het PSBO geïnteresseerde bewoners die samen met hen en in werkgroepen willen meedenken over hoe het PSBO door kan groeien naar een succesvol en gewenst bewonersinitiatief binnen de gemeente Best.

Ben je geïnteresseerd om hierover mee te denken, laat het het PSBO weten door een e-mail te sturen aan info@psbo.nl