Deze maand zal de gemeenteraad een besluit nemen over extra financiering die nodig is voor de vernieuwbouw van IKC De Zevensprong. Door hogere kosten van bouwmaterialen, materieel en menskracht valt het definitieve ontwerp 3 miljoen euro hoger uit dan eerder was begroot. Bovendien wordt er ook ingezet op een zo duurzaam mogelijk gebouw, hiervoor zijn nog eens 600.000 euro extra nodig.

Op 6 maart vindt een openbare beeldvormende sessie plaats. De architect zal tijdens deze sessie ook een presentatie geven. De raadsvergaderingen zijn bij te wonen, maar ook live online te volgen. Uiteraard is het ook mogelijk deze achteraf terug te kijken.

Op 13 maart volgt een oordeelsvormende sessie.

Als het besluit voor de extra financiering ten slotte op 20 maart is genomen, zal de gemeente alles in stelling brengen om met de vernieuwbouw te beginnen bij aanvang van het nieuwe schooljaar. De leerlingen van de Haktol zullen dan voor schooljaar 2023/2024 gebruik gaan maken van noodgebouwen die bij de nevenlocatie aan de Burgemeester Notermansstraat worden geplaatst.

De werkgroep die vanuit de wijk is gevormd om mee te praten en te denken over de omgeving rondom de school is nog steeds actief om met gemeente en school de nog lopende issues te bespreken. Op woensdag 8 maart zal de werkgroep hierover een gesprek hebben met de school, de wijkcoördinator en Social Domein.