De gemeente heeft tezamen met de aannemer en de school een informatieavond georganiseerd over de stand van zaken met betrekking tot de vernieuwbouw van het kindcentrum. Hier vind je het verslag van de gemeente van deze avond.

Daarnaast zijn de gemeente en de school nog in overleg met de wijkbewoners over de omgeving rond de school. Te denken valt dan aan: welke erfafscheiding komt er; hoe wordt ervoor gezorgd dat bij de breng- en haalmomenten kinderen veilig naar school kunnen gaan en auto’s van ouders op een juiste manier worden geparkeerd; waar gaat personeel van de school parkeren om voor zo min mogelijk overlast te zorgen voor de wijk? Een aantal wijkbewoners heeft ook bezwaar gemaakt tegen het besluit over het omgevingsplan. Een van de grote zorgpunten is bijvoorbeeld geluidsoverlast. Een onafhankelijke commissie heeft half december naar de bezwaren geluisterd en komt eind januari met haar advies.

Aarts Bouw die de vernieuwbouw uitvoert, maakt gebruik van een Bouwapp zodat de wijk op de hoogte kan worden gehouden van de voortgang, maar ook zelf via deze app zaken kan doorgeven aan de aannemer. Zie ook het nieuwsitem hierover op deze site. Daarnaast is de uitvoerder op de bouwplaats aanspreekbaar. De bouw start op maandag 29 januari.