Op 25 november jl. heeft de afvaardiging van de wijk een eerste bijeenkomst met de gemeente gehad inzake de omgeving rondom basisschool De Zevensprong naar aanleiding van de vernieuwbouwplannen. Verslagen van deze bijeenkomsten kun je altijd terugvinden op deze website. Het eerste verslag vind je hier.

Hoe komt de vernieuwbouw eruit te zien? Zie maquette, maquette in vogelvlucht en het perspectief van het buitenlokaal.

Vragen of opmerkingen? Spreek een lid van de werkgroep aan of e-mail ons. Zie ook ons eerdere bericht over de samenstelling van de werkgroep.

Tip: alle berichten zien met betrekking tot dit onderwerp? Klik dan op de hoofdpagina rechtsonder op IKC De Zevensprong.